De SGZ

De Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ) ondersteunt eerstelijns zorgverleners op allerlei manieren.

Ondersteuning door het vormen van samenwerkingsverbanden

Ondersteuning bij zorginhoud: afspraken over de samenwerking van de betrokken zorgverleners rond de behandeling van chronische ziekten zoals diabetes, hart- en vaatziekten of COPD. Ondersteuning op facilitair gebied: huisvesting, het bouwen en beheren van gezondheidscentra en het in dienst nemen van zorgverleners.

Ondersteuning op facilitair gebied

De SGZ is werkgever van een groot aantal huisartsen, fysio- en oefentherapeuten, apothekers en apotheek- en doktersassistentes, en rechtspersoon van de Huisartsenpost en Dienstapotheek. Ook ondersteunt de SGZ in een groot aantal facilitaire taken, zoals beheer van huisvesting, automatisering en administratie. Zaken die alle hulpverleners aangaan, zoals een privacyregeling, voorlichting en geautomatiseerde communicatie worden door de SGZ georganiseerd en gefaciliteerd. De SGZ is eigenaar van de gebouwen waarin de gezondheidscentra zijn gehuisvest, en stelt tegen kostprijs de ruimte daarin beschikbaar (of verhuurt deze) aan hulpverleners. Tevens is de SGZ beherend rechtspersoon van de samenwerkingsverbanden van hulpverleners in de eerstelijn. De SGZ bevordert en ondersteunt de samenwerking tussen hulpverleners in de wijksamenwerkingsverbanden en draagt zorg voor de financiering van verschillende activiteiten.

Meer informatie