Cliëntenraad

De SGZ en de bij haar aangesloten gestructureerde multidisciplinaire wijksamenwerkingsverbanden kennen sinds enkele jaren een cliëntenraad van vijf onafhankelijke leden. Zij komen geregeld bijeen en brengen gevraagd en ongevraagd advies uit aan de directie van de SGZ. De cliëntenraad is vertegenwoordigd in de Zorgvragersraad, een raad waarin alle cliëntenraden van de samenwerkende Zoetermeerse Zorginstellingen participeren. De inhoud van het overleg met de SGZ is vooral gericht op het adviseren over vraagstukken waarin het belang van de cliënten aan de orde komt. Heeft u vragen? Dan kunt u ook een email sturen naar de Clientenraad van de SGZ via clientenraad@sgzoetermeer.nl