Andere zorg

De SGZ werkt nauw samen met andere zorgverleners in Zoetermeer en Benthuizen. Hieronder vindt u verwijzingen naar hun websites.

Thuiszorg, diëtetiek, woon- en zorgcentra en verpleeghuis

Thuiszorg

Ziekenhuis

Geestelijke gezondheidszorg

Algemeen maatschappelijk werk:

Eerstelijnspsychologen

Jeugdgezondheidszorg