Als u een klacht hebt

Soms loopt het contact met een zorgverlener niet zoals u zou willen. Vindt u dat een zorgverlener die werkt voor de Stichting Georganiseerde eerstelijnszorg Zoetermeer (SGZ) u echt onrechtvaardig heeft behandeld, een fout heeft gemaakt of u onheus heeft bejegend? Blijf er niet mee rondlopen. Bespreek uw klacht met die zorgverlener zelf (liefst ter plekke). Vaak klaart dan de lucht al voldoende om weer samen verder te kunnen. Lukt dat niet, maak dan gebruik van het klachtenregeling van de SGZ. Klachten kunnen gaan over allerlei zaken. Misschien bent u ontevreden over de medische behandeling. Of u vindt dat een zorgverlener of een andere medewerker buiten zijn boekje is gegaan.

Wij horen graag wat u dwars zit. Zorg verlenen is een kwestie van vertrouwen. Van samenwerking tussen zorgverleners, medewerkers en u als patiënt. Als dat vertrouwen geschaad is, willen we het graag herstellen. Daardoor leren ook wij van onze fouten en kunnen we u in de toekomst beter van dienst zijn.

Meer informatie over de klachtenregeling van de SGZ vindt u in de folder 'Een klacht over onze zorg? Blijf er niet mee lopen!'